Atlyginimas – tik į banko sąskaitą

Įsigaliojimo data: 2022-01-01

Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, kuriomis nuspręsta nuo 2022 m. sausio 1 d. apriboti galimybę darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas išmokėti grynaisiais pinigais.

Pagal priimtas pataisas, darbo užmokestis, dienpinigiai ir komandiruočių išlaidų kompensacijos, kilnojamojo darbo išmokos ar kitos kompensacijos, kurias darbdavys išmoka savo darbuotojui, turi būti mokamos pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą. Išimtis taikoma tik mokant išmokas jūrininkams, kuriems taikoma LR prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

Minėtame Darbo kodekso pakeitime nurodoma, kad darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos privalo būti mokamos pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą. Tai reiškia, jog darbdavys negali pervesti darbo užmokesčio šeimos nariui ar kitam asmeniui.

Jei iki šiol įmonėje buvo praktikuojama darbo užmokestį išmokėti grynaisiais, darbdaviai turėtų raštu pateikti darbuotojui prašymą nurodyti mokėjimo sąskaitą, į kurią būtų pervedamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.

Darbuotojui atsisakius pateikti savo banko sąskaitą, darbdavys turėtų deponuoti darbuotojui priklausantį darbo užmokestį ir/ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas įmonės sąskaitoje iki kol darbuotojas pateiks mokėjimo sąskaitos rekvizitus.

Šis reikalavimas galioja visiems darbdaviams – įmonėms ir individualiąją veiklą vykdantiems gyventojams. Darbdavys privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi darbo teisės aktų reikalavimų.

Pakeitimai įvesti siekiant mažinti šešėlį bei apginti darbuotojų teises.