Paslaugos

Teikiame platų buhalterinių paslaugų spektrą. Susisiekite ir sužinokite daugiau.

Buhalterinė apskaita

 • Pirminių dokumentų apskaita
 • Banko ir kasos dokumentų apskaita
 • Ilgalaikio turto apskaita
 • Transporo priemonių eksploatacijos apskaita
 • Ataskaitų ruošimas įmonės vadovui
 • Ataskaitų ruošimas VMI, VSDFV, RC, Statistika, Intrastat ir kt.
 • Tarpinės ir metinės finansinės atskaitomybės rengimas
 • Kliento interesų atstovavimas audito metu

Darbo užmokestis

 • Darbo laiko ir užmokesčio apskaita pagal pateiktus duomenis
 • Įdarbinimo ir atleidimo iš darbo procedūros
 • Sutarčių, įsakymų, prašymų, įgaliojimų, pažymų darbuotojams ruošimas
 • Komandiruočių, atostoginių, priedų, ligonlapių ir kt. išmokų apskaita
 • Materialiai atskaitingų asmenų avansinių apyskaitų apskaita
 • Mėnesinių ir metinių deklaracijų ruošimas ir teikimas VMI, VSDFV

Finansų vadovas

 • Finansinis prognozavimas, planavimas, kontrolė
 • Procesų ir išlaidų optimizavimas
 • Pagrindinių įmonės veiklos rodiklių analizė
 • Įmonės finansinės būklės vertinimas
 • Pagalba sudarant ir valdant biudžetą
 • Pagalba diegiant apskaitos ar valdymo sistemą
 • Įmonės atstovavimas išorės finansinėse institucijose (bankuose, draudimo, investicinėse bendrovėse)

Vyriausias buhalteris

 • Buhalterijos vidaus auditas ir apskaitos trūkumų šalinimas
 • Pirminių operacijų registro kontrolė, apskaitininko suvestų duomenų patikra
 • Darbo laiko ir užmokesčio apskaita
 • Mokesčių skaičiavimas ir deklaravimas
 • Debitorių ir kreditorių skolų analizė
 • Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais
 • Finansinių ataskaitų vadovams ir suinteresuotoms institucijoms sudarymas

Įmonių steigimas

 • Konsultavimas verslo formos pasirinkime
 • Pavadinimo rezervavimas Juridinių asmenų registre
 • Steigimo dokumentų ruošimas
 • Steigiamo juridinio vieneto įregistravimas Juridinių asmenų registre
 • Registravimas PVM mokėtojais

Verslo finansavimas

 • Konsultavimas verslo finansavimo klausimais
 • Paraiškų kreditoriams pildymas
 • Įmonės atstovavimas finansų įstaigose
 • Geriausio finansavimo pasiūlymo gavimas