Poilsio dienos ir lankstus darbo laikas vaikus auginantiems darbuotojams

Įsigaliojimo data: 2022-08-01

Mamadieniai ir tėvadieniai suteikiami tokia tvarka:

• auginantiems 1 vaiką iki 12 metų suteikiama 1 papildoma poilsio diena per 3 mėnesius arba darbo laikas sutrumpinamas 8 valandomis per 3 mėnesius;
• auginantiems 1 neįgalų vaiką iki 18 metų arba 2 vaikus iki 12 metų suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba darbo laikas trumpinamas 2 valandomis per savaitę (ši norma nesikeitė);
• auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų suteikiamos 2 papildomos poilsio dienos per mėnesį arba darbo laikas trumpinamas 4 valandomis per savaitę (ši norma nesikeitė);
• auginantiems 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas ar abu vaikai yra neįgalūs, suteikiamos 2 papildomos poilsio dienos per mėnesį arba darbo laikas trumpinamas 4 valandomis per savaitę.

Už šį laiką mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis.

Darbuotojams, kurie vieni augina vaikus, kaip ir anksčiau, suteikiamos ilgesnės atostogos. Auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, šioje dalyje nurodytiems darbuotojams turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.

Ne visas darbo laikas. Dirbti ne visą darbo laiką galės darbuotojas, slaugantis šeimos narį ar kartu gyvenantį artimąjį. Šią teisę turės darbuotojai, auginantys vaikus iki 8 metų.

Jei įvaikinote. Patikslinti tėvystės ir vaiko priežiūros terminai, kai yra įvaikinamas vaikas, tėvystės atostogos turi būti suteiktos anksčiau nei atostogos vaikui prižiūrėti.

Nuotolinis darbas ir lankstus darbo laikas. Jeigu nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas, auginantis vaiką iki 8 metų, ir darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų paprašo dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys privalo tenkinti tokį prašymą. Išskyrus atvejus, kai darbdavys įrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas.
Ta pati nuostata galioja ir darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę, arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. Šie išvardinti darbuotojai turi galimybę dirbti jų pageidaujamu darbo laiko režimu.

Nemokamos atostogos. Įtvirtinta galimybė suteikti nemokamas atostogas ne tik slaugant sergantį šeimos narį, bet ir kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį.

Nemokamas laisvas laikas. Nustatyta, kad darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką ir darbuotojui, jeigu jo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis, pvz., liga ar nelaimingu atsitikimu.

Darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio valia dėl to, kad darbuotojas naudojasi Darbo kodekse numatytomis garantijomis.