Atsiskaitymas grynaisiais iki 5000 Eur

Įsigaliojimo data: 2022-11-01

Priimtas Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas.

Didžiausia leistina atsiskaitymo ar mokėjimo pagal sandorį suma grynaisiais – 5 000 Eur. Visi didesni nei 5 000 Eur mokėjimai turi būti vykdomi naudojantis banko ir kitos mokėjimo įstaigos paslaugomis.

Sumą skaidyti draudžiama. Dalimis atliktų mokėjimų pagal sandorį suma grynaisiais taip pat turi būti ne didesnė kaip 5 000 Eur. Jeigu sandoris yra ilgalaikis ir pagal jį atskaitoma periodiškai (nuoma, ryšių paslaugos ir pan.), mokėjimai irgi yra sumuojami. Kol mokėjimai pasieks 5 000 Eur, gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais, vėliau mokėjimai turi būti vykdomi per mokėjimo įstaigas.

Pagal sandorius, sudarytus iki 2022-10-31, nepradėti (taip pat pradėti, bet nebaigti) atsiskaitymai grynaisiais pinigais gali būti pabaigti netaikant šio apribojimo.

Atsiskaityti grynaisiais didesnėmis kaip 5 000 Eur sumomis bus leidžiama, jeigu šių atsiskaitymų ar mokėjimų vietoje mokėjimo paslaugų teikėjai neteikia reikalingų paslaugų (pvz. kaimiška vietovė, teikia paslaugas tik darbo dienomis, o atsiskaitymai atliekami poilsio dieną, yra laikinai sutrikęs interneto ryšys), o pagal sandorį yra būtina atsiskaityti nedelsiant. Tokiu atveju mokėjimus pagal sandorį grynaisiais pinigais gaunantis asmuo turi pranešti VMI per 10 dienų apie atsiskaitymų grynaisiais pinigais faktą, aplinkybes, dėl kurių nebuvo galima atsiskaityti negrynaisiais pinigais, ir pateikti sandorio šalių identifikavimo duomenis.

Apribojimas taikomas visiems – fiziniams ir juridiniams – LT ir užsienio asmenims, atsiskaitantiems Lietuvoje. Šio apribojimo nesilaikymas sandorio nedaro niekinio ar negaliojančio, tačiau gali sukelti administracines ir mokestines pasekmės – bus skiriamos baudos (nuo 100 iki 4 000 Eur), o VMI neleis gyventojams gautomis lėšomis pagrįsti turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinių.