Darbo užmokestis grynaisiais tik kai kuriems užsieniečiams

Įsigaliojimo data: 2022-07-12

Įsigaliojo Darbo kodekso 139 str. 3 dalies pakeitimai, nustatantys išimtį dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, taip pat dienpinigių ir komandiruotės išlaidų kompensacijos mokėjimo pavedimu į darbuotojo sąskaitą, kuri taikoma ne tik jūrininkams, bet ir įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 71 ir 140-8 straipsniuose nurodytiems neteisėtiems migrantams – prieglobsčio prašytojams, kurie po 12 mėn. įgis teisę dirbti Lietuvoje. Jiems atlyginimą ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas galima mokėti grynaisiais pinigais. Kitiems užsienio piliečiams, dirbantiems Lietuvoje ar Lietuvos įmonėse ši išimtis netaikoma ir atlyginimai ir toliau turėtų būti mokami į jų asmenines sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo įstaigose.

Išimtis nustatyta atsižvelgiant į tai, kad šie asmenys dažnai neturi asmens tapatybės ar kitų tinkamų dokumentų arba dėl kitų objektyvių aplinkybių negali atsidaryti mokėjimo sąskaitos ir gauti mokėjimo kortelės LT mokėjimo įstaigose.