Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai

2022 m. lapkričio 17 d. Seime buvo patvirtinti Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai, kurie įsigalioja nuo 2023 m. gegužės 1 dienos. Tikimasi kad naujos taisyklės prisidės prie palankesnių verslo sąlygų kūrimo ir užsienio investicijų pritraukimo. Kokie yra pagrindiniai įstatymo pakeitimai?

Mažinamas privalomas įstatinis kapitalas

Pagal Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus nuo 2023 m. gegužės mėnesio steigiamoms UAB minimalus įstatinis kapitalas sieks 1 000 Eur vietoj iki šiol buvusio 2 500 Eur. Tikimasi, kad šiuo pakeitimu bus gerinamos verslo sąlygos naujoms įmonėms ir uždarosios akcinės bendrovės forma taps patrauklesnė naujų įmonių steigėjams.

Galimybė akcininkams balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis

Pagal dabartinį Akcinių bendrovių įstatymą, akcininkams pageidaujant, bendrovė turi teisę sudaryti galimybę balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis. Įsigalėjus naujam Akcinių bendrovių įstatymui, bendrovė privalės sudaryti galimybes balsuoti elektroniniu būdu, jei to reikalautų akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 10 % visų balsų (šis skaičius taip pat galės būti sumažintas bendrovės įstatuose).

Bendrovės akcijų išpirkimo pakeitimai

Bendrovės akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijęs ne mažiau kaip 95 procentus balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių bendrovės akcijų (daugumos akcininkas), turi teisę reikalauti, kad visi kiti tos bendrovės akcininkai privalomai parduotų sau nuosavybės teise priklausančias balsavimo teisę suteikiančias bendrovės akcijas (išpirkimo teisė).

Pastarieji bendrovės akcininkai (mažumos akcininkai) turi teisę reikalauti kito tos bendrovės akcininko, kuris, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijo ne mažiau kaip 95 procentus balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių bendrovės akcijų, išpirkti jiems nuosavybės teise priklausančias balsavimo teisę suteikiančias bendrovės akcijas, o pastarasis privalo šias akcijas išpirkti (išpirkimo pareiga).

Nauja akcijų apmokėjimo tvarka

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nustato, kad vienos akcijų emisijos metu akcijos gali būti leidžiamos skirtingomis akcijų emisijos kainomis. Nuostata, kad akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę išlieka.