Naujienos

Atvirkštinio PVM taikymas pratęstas iki 2026-12-31

Įsigaliojimo data: 2022-06-30 Vyriausybė pratęsė laikotarpį, kurį bus taikomas atvirkštinis PVM mobiliesiems telefonams, planšetėms ir nešiojamiesiems kompiuteriams. Buvo planuojama atvirkštinį PVM taikyti iki 2022-06-30, tačiau terminas pratęstas dar ketveriems su puse metų iki 2026-12-31, nes, kaip teigia šios pataisos autoriai, PVM sukčiavimas parduodant šias prekes nemažėja.
Skaityti daugiau

Mažinama, o vėliau naikinama kilnojamojo darbo kompensacija

Įsigaliojimo data: 2022-11-01 Darbo kodekso pakeitimas nustato: • Nuo 2022-11-01 kompensacijos suma negali viršyti 30 proc. darbuotojo bazinio darbo užmokesčio už faktiškai tokiomis sąlygomis dirbtą laiką (šiuo metu – 50 proc.);• Nuo 2023-06-01 šios kompensacijos Darbo kodekse apskritai nebelieka. Tokio tipo pakeitimai priimti atsižvelgiant į tai, kad DK 144 str. 8 d. numatytomis kompensacijomis tam...
Skaityti daugiau

Darbo užmokestis grynaisiais tik kai kuriems užsieniečiams

Įsigaliojimo data: 2022-07-12 Įsigaliojo Darbo kodekso 139 str. 3 dalies pakeitimai, nustatantys išimtį dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, taip pat dienpinigių ir komandiruotės išlaidų kompensacijos mokėjimo pavedimu į darbuotojo sąskaitą, kuri taikoma ne tik jūrininkams, bet ir įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 71 ir 140-8 straipsniuose nurodytiems neteisėtiems migrantams –...
Skaityti daugiau

Poilsio dienos ir lankstus darbo laikas vaikus auginantiems darbuotojams

Įsigaliojimo data: 2022-08-01 Mamadieniai ir tėvadieniai suteikiami tokia tvarka: • auginantiems 1 vaiką iki 12 metų suteikiama 1 papildoma poilsio diena per 3 mėnesius arba darbo laikas sutrumpinamas 8 valandomis per 3 mėnesius;• auginantiems 1 neįgalų vaiką iki 18 metų arba 2 vaikus iki 12 metų suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba darbo...
Skaityti daugiau

Pakoreguota pavyzdinė darbo sutarties forma

Įsigaliojimo data: 2022-08-01 Pakeisti sutarties punktai: • 1.3. papunktyje nurodomas darbo užmokestis (mėnesio alga arba valandinis atlygis) ir jo sudedamosios dalys (jos nurodomos atskirai), priedai, priemokos, premijos ar kitoks papildomas apmokėjimas; mokėjimo tvarka ir terminai; • 4 punkte nurodoma darbo laiko norma, įrašomas susitarimas dėl ne viso darbo laiko, o nuo 2022-08-01 šiame punkte įrašoma...
Skaityti daugiau

Atlyginimas – tik į banko sąskaitą

Įsigaliojimo data: 2022-01-01 Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, kuriomis nuspręsta nuo 2022 m. sausio 1 d. apriboti galimybę darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas išmokėti grynaisiais pinigais. Pagal priimtas pataisas, darbo užmokestis, dienpinigiai ir komandiruočių išlaidų kompensacijos, kilnojamojo darbo išmokos ar kitos kompensacijos, kurias darbdavys išmoka savo darbuotojui, turi būti mokamos pavedimu...
Skaityti daugiau
1 2